Skip to content

Croeso i SONIG

Ers dros 20 mlynedd mae Diwydiant Miwsig Ieuenctid SONIG wedi cefnogi dros 10,000 o bobl ifanc, bandiau ac artistiaid ar draws Rhondda Cynon Taf. Galluogi pobl ifanc 8-25 oed i gymryd rhan mewn cyfleoedd yn y diwydiannau creadigol.

Ymgysylltu â diddordebau pobl ifanc mewn cerddoriaeth trwy weithgareddau. Mae SONIG hefyd yn cefnogi datblygiad artistiaid ifanc dawnus ar gyfer eu gyrfaoedd o fewn y diwydiannau creadigol.

 

 

Mae pob prosiect wedi’i deilwra i bob agwedd ar y sector creadigol. O hyrwyddo digwyddiadau i gyfansoddi caneuon. Os mae cerddoriaeth yw eich angerdd, bydd SONIG yn cefnogi eich taith ar hyd y ffordd!

Archwilio Prosiectau SONIG

Forte
Prosiect FORTÉ
Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid unigryw sydd wedi llwyddo i helpu talent newydd cyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru
Hot Jam
Ysgolion Roc Hot Jam
Mae Ysgolion Roc Hot Jam yn helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ysgrifennu caneuon, recordio a pherfformio.
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.

Cymerwch rhan

I gael mwy o wybodaeth am ein prosiectau a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Hefyd cael diddordeb mewn Celfryddydau Ieuenctid?

^
cyWelsh