Skip to content

Sefyll i fyny. Cael Eich Clywed

Lansiwyd yn 2010, mae'r Young Promoters Network wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw ar draws Rhondda Cynon Taf.

Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.

Hefyd i ddarparu artistiaid, bandiau, a hyd yn oed peirianwyr sain gyda'r offer sydd eu hangen arnynt. Dysgu y sgiliau hyrwyddo ar yr un pryd i gynnal eu digwyddiadau eu hunain yn y dyfodol. Yn y pen draw, creu llwybr yn y sector diwydiannau creadigol.

Mae’r Young Promoters Network yn darparu ac yn cysylltu pobl ifanc â phrofiad bywyd go iawn o hyrwyddo digwyddiadau yn ogystal â llawer o agweddau eraill ar y diwydiant cerddoriaeth.

Am Yr YPN

Casgliad o bobl ifanc o’r un anian, 16-25 oed, yn cydweithio i gysylltu cyd-bobl ifanc â chyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth. Mae'r prosiect yn cael ei yrru gan bobl ifanc sy'n chwarae rhan weithredol mewn dylunio a chyflwyno pob agwedd.

Cwestiynau Young Promoters Network

Established in 2010 after the successful ‘Fight Night’ Band Nights at the Muni Arts Centre. Along with other successful band nights across the region. In which young people had been involved with the creation and managing of these events.
Ffurfiwyd yr YPN i gefnogi’r unigolion dawnus a chreadigol hyn i gyflawni’r uchelgeisiau hyn, mewn rhagolygon i helpu i hybu gyrfa yn y diwydiannau creadigol.
Ers hynny, mae'r Rhwydwaith wedi trefnu llawer o ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw, gweithdai a chyfleoedd gyrfa ar draws RhCT, gan ddod â phobl ifanc 16 – 25 oed at ei gilydd yn llwyddiannus i rannu eu cariad at gerddoriaeth.
Ers 2010 mae'r YPN wedi cefnogi pobl ifanc rhwng 16-25 oed ar draws RhCT, trwy gysylltu ei gilydd â cherddoriaeth.
Nid yn unig y mae’r YPN yn helpu i rwydweithio a rheoli gyda phobl ifanc, rydym yn ffynnu i gynnig cyfleoedd yn y diwydiant cerddoriaeth ynghyd â llwybrau gyrfa o fewn y sector creadigol.
Tywydd rydych chi'n artist/band sydd eisiau estyn allan a hyrwyddo gigs. Neu mae gennych ddiddordeb angerddol cryf y tu ôl i'r llenni fel peirianneg sain.

The YPN is here to help deliver these opportunities for young people!

 

Ein nodau yw nid yn unig cefnogi llwybrau trwy gerddoriaeth ond hefyd creu llwyfan gwydnwch cryf ar gyfer y rhai o gefndiroedd difreintiedig hefyd.
Rydym yn anelu at:
  • Empower young people by providing them with a new skill-set.
  • Building self-confidence.
  • Increase the opportunities within the live music sector for young people.
  • Help participants learn what it will take to forge careers within Creative Industries sector using a practical hands-on approach.
  • Generate bespoke workshops.
  • Host industry-related seminars.
  • Create networking opportunities.
  • Identify platforms for emerging talent.
  • Identify career pathways and progression routes.
  • Provide opportunities to perform at YPN events.

Wrth gwrs, gallwch chi!

Mae’n syml iawn y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen gyswllt hon a’i hanfon atom. Bydd yr YPN yn gwneud y gweddill!

Ewch i ffurflen

Ein nod yw ateb cyn gynted â phosibl

Ewch i'n Gwefan

Dysgwch fwy am yr hyn y mae'r YPN yn ei wneud a sut y gallant eich helpu.

Ewch i'r wefan

Mae'r YPN yn hefyd ar Facebook, Twitter, Instagram ac YouTube!

Efallai eich bod yn hoffi'r prosiectau arall

Forte
Prosiect FORTÉ
Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid unigryw sydd wedi llwyddo i helpu talent newydd cyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
^
cyWelsh