Skip to content

Croeso i

SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid

Mae Rhaglenni Diwydiant Ieuenctid SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid yn rhan o Wasanaeth Celfyffyddau Rhondda Cynon Taf.

Rydym yn cefnogi'r datblygiad o bobl ifanc sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth, y cyfryngau a’r celfyddydau trwy weithdai mynediad agored, seminarau, cyrsiau a digwyddiadau rhwydweithio.

Gweld Prosiectau SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid

Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
Wildlife Photography Workshop A Logo Try
Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt
Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yw helpu pobl ifanc i ddysgu y ABCs am Ffotograffiaeth.
Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
Image of Rct Youth Arts Miskin Provision Art Prints
Cefnogaeth Miskin LAC Provision Arts
Cyfleoedd i ddod o hyd i ystyr ac ysbrydoliaeth mewn celf. Newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn deall eu hunain yn y byd o'u cwmpas.
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Forte
Prosiect FORTÉ
Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid unigryw sydd wedi llwyddo i helpu talent newydd cyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru
Hot Jam
Ysgolion Roc Hot Jam
Mae Ysgolion Roc Hot Jam yn helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ysgrifennu caneuon, recordio a pherfformio.

Gweld ein holl ddigwyddiadau!

Gweld Digwyddiadau

 

^
cyWelsh