Skip to content

Cefnogir yn falch gan SONIG

Mae tîm SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid yn gefnogwyr balch i Hot Jam Rock Schools. Cydweithio am dros 5 mlynedd!

Cefnogi pobl ifanc i gael profiadau gwerthfawr a mynegi eu hunain trwy gerddoriaeth!

Arweinir gan athrawon cymwysedig a cherddorion proffesiynol

Nod Hot Jam yw addysgu ac ennyn brwdfrydedd. Trwy fynediad i roc, pop ac arddulliau cyfoes eraill gan ddefnyddio digwyddiadau rhyngweithiol llawn trochi.

Gydag arbenigwyr cymwys yn helpu i greu brwdfrydedd cryf ymhlith cyfranogwyr, ynghyd â datblygu sgiliau cerddorol.

Mae Hot Jam yn rhedeg prosiectau i bobl ifanc!

 

Am Hot Jam Rock Schools

Gan weithio gyda SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid am dros 5 mlynedd, mae Ysgolion Roc Hot Jam yn helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy gyfansoddi caneuon, recordio a pherfformio.
Rydym hefyd wedi gweithio'n agos gyda Hot Jam yn cyflwyno ac yn dod â'r cyrsiau hyn i bawb. Mae hynny wedi cael ei siapio gan fewnbwn y tîm, gan gynnwys adborth pobl ifanc hefyd!

Cwestiynau Hot Jam

Mae Ysgolion Roc Hot Jam yn cynnal cyrsiau cerddoriaeth annibynnol ar draws De Cymru.

Mewn partneriaeth ers 2015 gyda Thîm Celfyddydau a Diwydiannau Creadigol Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid), mae’r ddau ohonom yn sefydlu cyrsiau ar draws y sir.

Wedi'i anelu at helpu pobl ifanc i ennill brwdfrydedd trwy arddulliau cyfoes o gerddoriaeth, mae'r ddau ohonom wedi cefnogi cyfranogwyr sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y byd creadigol.

Arweinir gan athrawon cymwysedig a cherddorion proffesiynol. Eu nod yw addysgu ac ennyn brwdfrydedd cyfranogwyr trwy fynediad i roc, pop ac arddulliau cyfoes eraill gan ddefnyddio digwyddiadau rhyngweithiol llawn trochi.

Mae hyn yn cynnwys saith cwrs ysgrifennu caneuon (dros gyfnod o dri diwrnod) gan gynnwys cwrs ar-lein!

Mae Hot Jam yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau a gweithdai i gyfranogwyr.

Mae’r cyrsiau a’r gweithdai hyn yn cynnwys:

  • Gweithdai cerddoriaeth
  • Sesiynau ysgrifennu caneuon (gan gynnwys sesiynau ar-lein)
  • Cyrsiau Ysgrifennu Caneuon

Mae gan Hot Jam eu gwefan a'u ffurflen gysylltu eu hunain, os dymunwch gysylltu â nhw.

Ewch i Ffurflen Gyswllt Hot Jam

Gallwch hefyd eu dilyn ymlaen Facebook, Twitter ac Instagram

 

Eisiau mwy? Edrychwch ar gwefan Hot Jam!

I gael mwy o wybodaeth am y cwrs neu gwybod mwy am Hot Jam, ewch i'w gwefan!

Ymwelwch â Hot Jam

Efallai y byddwch yn y prosiectau SONIG hyn

Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
^
cyWelsh