Skip to content

Yn SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid hoffem glywed eich adborth a’ch profiadau ar gyfer cymryd rhan yn ein hystod o weithgareddau. Byddai hyn nid yn unig yn gwella’r safonau rydym yn eu gosod ar gyfer ein prosiectau, ond hefyd yn gweld os ni wedi gwneud gwahaniaeth enfawr ym mywydau ein cyfranogwyr hefyd!

Mae Eich Adborth yn Bwysig I Ni!

Os hoffech anfon eich adborth iddo ni ar gyfer cymryd rhan yn ein prosiectau a gweithgareddau, peidiwch ag oedi a chwblhewch y ffurflen adborth isod. Nid oes ots a yw'n gadarnhaol neu'n negyddol, rydym yn hoffi gwybod sut rydych chi'n teimlo ac helpu i wella darparu cefnogaeth wych i gyfranogwyr y dyfodol!
Hefyd darllenwch y polisi preifatrwydd am Wasanaeth Celfyddydau RhCT i ddeall sut rydym yn rheoli ac yn prosesu eich gwybodaeth. Cyn llenwi'r ffurflen adborth isod.

Ffurflen Adborth - Holiadur post Sesiwn

Holiadur byr i fawb sydd wedi cymryd rhan yn ein prosiectau.

Enw(Angenrheidiol)
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Please use today's date.
Nodwch enw'r prosiect rydych chi wedi cymryd rhan ynddo.

I ba raddau ydych chi'n cytuno â'r datganiadau canlynol?

Rhowch gylch o amgylch eich atebion. (1 yn ofnadwy, 10 yn wych)
Os hoffech ychwanegu nodyn cyflym o'ch syniadau a'ch profiad, llenwch baragraff byr yn disgrifio'ch profiad.

Dychwelyd i'r dudalen Cartref 

^
cyWelsh