Skip to content

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau trwy lenwi'r ffurflen isod.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd i ddeall sut rydym yn defnyddio ac yn cadw gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Cymerwch rhan

  • Please use the email you commonly use.
  • Teipiwch y pwnc sy'n ymwneud â'ch ymholiad.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Ein Prosiects

Forte
Prosiect FORTÉ
Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid unigryw sydd wedi llwyddo i helpu talent newydd cyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru
Hot Jam
Ysgolion Roc Hot Jam
Mae Ysgolion Roc Hot Jam yn helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ysgrifennu caneuon, recordio a pherfformio.
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
RCT Search for the Rainbow Competition
Cystadleuaeth Gelf Search for the Rainbow
Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
^
cyWelsh