Skip to content

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau trwy lenwi'r ffurflen isod.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd i ddeall sut rydym yn defnyddio ac yn cadw gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Cymerwch rhan

  • Please use the email you commonly use.
  • Teipiwch y pwnc sy'n ymwneud â'ch ymholiad.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


Ein Prosiects

Forte
Prosiect FORTÉ
Mae Prosiect Forté yn gynllun datblygu artistiaid unigryw sydd wedi llwyddo i helpu talent newydd cyffrous sy’n dod i’r amlwg o Gymru
Hot Jam
Ysgolion Roc Hot Jam
Mae Ysgolion Roc Hot Jam yn helpu pobl ifanc i fynegi eu hunain trwy ysgrifennu caneuon, recordio a pherfformio.
Project Prosper Logo
Prosiect Prosper
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth ond heb wedi rhoi cynnig arni? Ydych chi'n cerddor sy'n barod i gymryd y cam nesaf hwnnw yn eich gyrfa? Yna mae Project Prosper ar eich cyfer chi!
Ypn Logo
Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc
Dod â phobl ifanc at ei gilydd i rannu eu cariad a’u hangerdd am gerddoriaeth. Ar gyfer pobl ifanc sy'n 16-25 oed ac byw yn Rhondda Cynon Taf.
RCT Search for the Rainbow Competition
Cystadleuaeth Search for the Rainbow / Arddangosfa Pobl Ifanc
Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.
Fortitude Guitar Logo Xpx
Fortitude Trwy Miwsig
Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.
Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
^
cyWelsh