Skip to content

Yn SONIG a Chelfyddydau Ieuenctid, ni fyddem yn gallu gwneud gwahaniaeth ym mywydau pobl ifanc heddiw, oni bai am gefnogaeth anhygoel gan ein partneriaid!

Yn gyntaf, hoffem ddiolch i'n holl bartneriaid am helpu i gyflawni, ariannu ac am wneud gwahaniaeth enfawr i'r holl gyfranogwyr dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae eich cefnogaeth yn werthfawr i ni, a hoffem barhau i gefnogi ein gilydd dros y blynyddoedd nesaf!

Dysgwch fwy am ein partneriaid isod!

^
cyWelsh