Skip to content

Rhan o Wasanaeth Celfyddydau Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae’r cyngor yn rhoi’r offer a’r adnoddau sydd eu hangen arnom i ddarparu’r gwasanaethau rydyn ni’n cynnig heddiw.

Gosod ein hamcanion cyffredin i gefnogi pobl ifanc ym mhob cymuned ar draws y fwrdeistref sirol. Ac i sicrhau mynediad i bob person ifanc sydd â diddordebau yn y celfyddydau a'r diwydiannau creadigol.

Ti'n gallu ymweld gwefan y cyngor yma.

Ewch i wefan RhCT

^
cyWelsh