Skip to content

Croeso i Chelfyddydau Ieuenctid

Ers dros 20 mlynedd, mae ein rhaglen gyfoethog ac amrywiol wedi galluogi pobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf i gymryd rhan mewn ystod eang o gyfleoedd celfyddydau gweledol, dawns, drama a cherddoriaeth.

Gall y cyfleoedd hyn amrywio o lefel mynediad i ddatblygu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Gwyliwch y fideo i weld trosolwg o'r Rhaglen Celfyddydau Ieuenctid.

Learn More About Projects

RCT Search for the Rainbow Competition
Cystadleuaeth Gelf Search for the Rainbow
Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.
Search For The Rainbow Exhibition
'Search for the Rainbow' - Arddangosfa Pobl Ifanc
Codi dyheadau artistiaid ifanc trwy ddarparu cyfleoedd all ymddangos allan o gyrraedd.
Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
Pak Project
PAK Project Celfyddydau Perfformio i Blant
Dysgu a chysylltu â'ch gilydd trwy iaith gyffredinol celf.
Photo of signpost for Rct Arts Mentoring Support
Mentora, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc i'r Diwydiannau Creadigol
Mentora, cymorth ac arweiniad yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol.
Image of RCT Youth Arts Home Education Drama Group
Addysg Gartref Cefnogaeth Celfyddydau Cymunedol
Cyfleoedd i ddysgu gydag eraill a dod i wybod amdanoch chi'ch hun. Datblygu creadigrwydd a hunan-gymhelliant trwy gydweithio.
Image of Rct Youth Arts Miskin Provision Art Prints
Cefnogaeth Miskin LAC Provision Arts
Cyfleoedd i ddod o hyd i ystyr ac ysbrydoliaeth mewn celf. Newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn deall eu hunain yn y byd o'u cwmpas.
Photo of young people performing as Rct Arts Young Carers Musical
Cynhalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc Cefnogaeth Celfyddydau
Cefnogi gofalwyr ifanc i'r celfyddydau, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio a datblygu eu lles a'u gwytnwch eu hunain.
Wildlife Photography Workshop A Logo Try
Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt
Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yw helpu pobl ifanc i ddysgu y ABCs am Ffotograffiaeth.

Cymerwch rhan

I gael mwy o wybodaeth am ein prosiectau a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cliciwch ar y ddolen yma

Hefyd cael diddordeb yn cerddoriaeth? Ymwelwch â SONIG

^
cyWelsh