Skip to content

Croeso i Chelfyddydau Ieuenctid

Ers dros 20 mlynedd, mae ein rhaglen gyfoethog ac amrywiol wedi galluogi pobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n byw yn Rhondda Cynon Taf i gymryd rhan mewn ystod eang o gyfleoedd celfyddydau gweledol, dawns, drama a cherddoriaeth.

Gall y cyfleoedd hyn amrywio o lefel mynediad i ddatblygu gyrfaoedd yn y diwydiannau creadigol. Gwyliwch y fideo i weld trosolwg o'r Rhaglen Celfyddydau Ieuenctid.

Learn More About Projects

RCT Search for the Rainbow Competition
Cystadleuaeth Search for the Rainbow / Arddangosfa Pobl Ifanc
Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.
Search For The Rainbow Exhibition
'Search for the Rainbow' - Arddangosfa Pobl Ifanc
Codi dyheadau artistiaid ifanc trwy ddarparu cyfleoedd all ymddangos allan o gyrraedd.
Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
Pak Project
PAK Project Celfyddydau Perfformio i Blant
Dysgu a chysylltu â'ch gilydd trwy iaith gyffredinol celf.
Photo of signpost for Rct Arts Mentoring Support
Mentora, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc i'r Diwydiannau Creadigol
Mentora, cymorth ac arweiniad yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol.
Image of RCT Youth Arts Home Education Drama Group
Addysg Gartref Cefnogaeth Celfyddydau Cymunedol
Cyfleoedd i ddysgu gydag eraill a dod i wybod amdanoch chi'ch hun. Datblygu creadigrwydd a hunan-gymhelliant trwy gydweithio.
Image of Rct Youth Arts Miskin Provision Art Prints
Cefnogaeth Miskin LAC Provision Arts
Cyfleoedd i ddod o hyd i ystyr ac ysbrydoliaeth mewn celf. Newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn deall eu hunain yn y byd o'u cwmpas.
Photo of young people performing as Rct Arts Young Carers Musical
Cynhalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc Cefnogaeth Celfyddydau
Cefnogi gofalwyr ifanc i'r celfyddydau, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio a datblygu eu lles a'u gwytnwch eu hunain.
Wildlife Photography Workshop A Logo Try
Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt
Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yw helpu pobl ifanc i ddysgu y ABCs am Ffotograffiaeth.

Cymerwch rhan

I gael mwy o wybodaeth am ein prosiectau a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Cliciwch ar y ddolen yma

Hefyd cael diddordeb yn cerddoriaeth? Ymwelwch â SONIG

^
cyWelsh