Skip to content

Prosiect PAK

Mae’r prosiect ‘Celfyddydau Perfformio i Blant’ – PAK yn fyr – yn cyfuno dawns, cerddoriaeth fyw, celf weledol, dylunio gwisgoedd, ffilm ac animeiddio i greu cynhyrchiad un-amser mawr y mae pobl ifanc wedi’i greu ochr yn ochr â thîm proffesiynol o artistiaid.

Mae'r prosiect hwn yn digwydd yn flynyddol am 3-4 diwrnod lle mae pobl ifanc yn cydweithio i greu darn terfynol sy'n cael ei gyflwyno naill ai mewn arddangosfa neu ei gyflwyno fel ffilm. Mae'r prosiect hwn yn agor drysau i Afon ac yn galluogi pobl ifanc i symud ymlaen i weithdai dawns creadigol a chyfoes rheolaidd gydag Afon.

Mynediad Agored (gall unrhyw bobl ifanc gymryd rhan)

Cookies are Disabled

To be able to view this content you will need to enable the following cookies:

Marchnata

To adjust your preferences

Efallai y byddwch hefyd yn hoffi

Afon Logo
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance
Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.
Image of RCT Youth Arts Home Education Drama Group
Addysg Gartref Cefnogaeth Celfyddydau Cymunedol
Cyfleoedd i ddysgu gydag eraill a dod i wybod amdanoch chi'ch hun. Datblygu creadigrwydd a hunan-gymhelliant trwy gydweithio.
Photo of signpost for Rct Arts Mentoring Support
Mentora, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc i'r Diwydiannau Creadigol
Mentora, cymorth ac arweiniad yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol.
^
cyWelsh