Skip to content

Wedi’i sefydlu yn 1987, nod Cymuned Artis yw gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl drwy’r celfyddydau. Darparu pob cyfle i bobl o dan amgylchiadau anodd.

Mae Cymuned Artis yn cynnig eang o weithgareddau trwy’r celfyddydau, fel dawns, crefftau a cherddoriaeth. Ond hefyd codi dyheadau a hunan-barch mewn pobl.

Rydym yn gweithio ac yn cefnogi Artis trwy ddigwyddiadau ac adnoddau. Cyflawni ein nod cyffredin o wneud y gwahaniaeth enfawr mewn bywydau pobl ifanc.

Eisiau gwybod mwy am Artis? Ymweld i'w gwefen

Ewch i Cymuned Artis

^
cyWelsh