Skip to content

Archive for Project

Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt

Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yw helpu pobl ifanc i ddysgu y ABCs am Ffotograffiaeth.

Gweld erthygl
Fortitude Trwy Miwsig

Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.

Gweld erthygl
Cystadleuaeth Search for the Rainbow / Arddangosfa Pobl Ifanc

Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.

Gweld erthygl
Addysg Gartref Cefnogaeth Celfyddydau Cymunedol

Cyfleoedd i ddysgu gydag eraill a dod i wybod amdanoch chi'ch hun. Datblygu creadigrwydd a hunan-gymhelliant trwy gydweithio.

Gweld erthygl
Cefnogaeth Miskin LAC Provision Arts

Cyfleoedd i ddod o hyd i ystyr ac ysbrydoliaeth mewn celf. Newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn deall eu hunain yn y byd o'u cwmpas.

Gweld erthygl
Cynhalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc Cefnogaeth Celfyddydau

Cefnogi gofalwyr ifanc i'r celfyddydau, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio a datblygu eu lles a'u gwytnwch eu hunain.

Gweld erthygl
Mentora, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc i'r Diwydiannau Creadigol

Mentora, cymorth ac arweiniad yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol.

Gweld erthygl
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance

Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.

Gweld erthygl
PAK Project Celfyddydau Perfformio i Blant

Dysgu a chysylltu â'ch gilydd trwy iaith gyffredinol celf.

Gweld erthygl
'Search for the Rainbow' - Arddangosfa Pobl Ifanc

Codi dyheadau artistiaid ifanc trwy ddarparu cyfleoedd all ymddangos allan o gyrraedd.

Gweld erthygl
^
cyWelsh