Skip to content

Archive for Project

Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt

Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yw helpu pobl ifanc i ddysgu y ABCs am Ffotograffiaeth.

Gweld erthygl
Fortitude Trwy Miwsig

Cwrs cyffrous am 8 wythnos sy'n canolbwyntio ar gerddoriaeth ar gyfer pobl ifanc yn RhCT gyda diddordeb mewn cerddoriaeth.

Gweld erthygl
Cystadleuaeth Gelf Search for the Rainbow

Lansiwyd cystadleuaeth gelf Search for the Rainbow ym mis Hydref 2020 fel cystadleuaeth gelf unigryw i godi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc.

Gweld erthygl
Addysg Gartref Cefnogaeth Celfyddydau Cymunedol

Cyfleoedd i ddysgu gydag eraill a dod i wybod amdanoch chi'ch hun. Datblygu creadigrwydd a hunan-gymhelliant trwy gydweithio.

Gweld erthygl
Cefnogaeth Miskin LAC Provision Arts

Cyfleoedd i ddod o hyd i ystyr ac ysbrydoliaeth mewn celf. Newid y ffordd y mae pobl ifanc yn meddwl ac yn deall eu hunain yn y byd o'u cwmpas.

Gweld erthygl
Cynhalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc Cefnogaeth Celfyddydau

Cefnogi gofalwyr ifanc i'r celfyddydau, gan ganiatáu iddynt ganolbwyntio a datblygu eu lles a'u gwytnwch eu hunain.

Gweld erthygl
Mentora, cymorth ac arweiniad i bobl ifanc i'r Diwydiannau Creadigol

Mentora, cymorth ac arweiniad yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant creadigol.

Gweld erthygl
Gweithdai Llwybrau Afon Community Dance

Dawns greadigol a chyfoes – dod â llawenydd dawns, dychymyg a symudiad i gynifer o bobl ifanc â phosibl.

Gweld erthygl
PAK Project Celfyddydau Perfformio i Blant

Dysgu a chysylltu â'ch gilydd trwy iaith gyffredinol celf.

Gweld erthygl
'Search for the Rainbow' - Arddangosfa Pobl Ifanc

Codi dyheadau artistiaid ifanc trwy ddarparu cyfleoedd all ymddangos allan o gyrraedd.

Gweld erthygl
^
cyWelsh