Skip to content

Stori Lwyddiant - Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt

Nod y prosiect Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt oedd cysylltu ffotograffwyr ifanc ag eraill fel ei gilydd, gan godi dyheadau pobl ifanc greadigol, ac yn ailymgynnull yn ystod hanner tymor mis Hydref.

Treuliodd y cyfranogwyr ddau ddiwrnod gyda'i gilydd gan ddefnyddio camerâu proffesiynol a ffonau clyfar ac astudio tynnu lluniau o geffylau, defaid, adar ysglyfaethus, cŵn, hwyaid ac ati. Dysgon nhw wahanol dechnegau, onglau a saethiadau ynghyd â mewnwelediad i ymddwyn yn yr amgylchedd y maent yn ei astudio - hanfodol wrth weithio'n agos gyda cheffylau ond anifeiliaid eraill hefyd. Daeth y cwrs i ben gyda thaith i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i ymweld ag Arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn.

Rhai dyfyniadau gan gyfranogwyr y prosiect

Roeddwn wrth fy modd â'r prosiect hwn. Roeddwn hoffi yr anifeiliaid ac yn drist am adael. Fy ffefryn i oedd Fred a Robert. Roedd hyn yn hwyl iawn ac mae'n debyg y peth gorau i mi ei wneud erioed
Olivia
Mwynheais i heddiw a ddoe ac byddwn i wrth fy modd yn ei wneud eto. Mwynheais y prosiect hwn oherwydd roedd yn brofiad gwych ac yn llawer o hwyl.
Nikala

Dangosodd yr holl gyfranogwyr gynnydd yn eu hiechyd a’u lles emosiynol a chynnydd mewn ‘newidiadau i’w ffordd o fyw.

^
cyWelsh