Skip to content

Y campws mwyaf allan o'r holl gampysau Coleg y Cymoedd, mae Campws Nantgarw yn hwyluso tua mil o fyfyrwyr a staff y dydd, drwy gydol pob blwyddyn academaidd. Adeiladwyd yn 2012 pan adwaenir ef o hyd fel Campws Nantgarw Coleg Morgannwg, tan yr uno dilynol â Choleg Ystrad Mynach yn 2013. Coleg y Cymoedd Nantgarw yw un o’r campysau coleg mwyaf datblygedig ledled Cymru.

^
cyWelsh