Skip to content

Gŵyl Gen Z Yn dod ym mis Awst 2022

Mewn cydweithrediad â’n cydweithwyr yn Theatrau RhCT, hoffem gyhoeddi Gen Z Fest! Digwyddiad newydd sbon wedi'i gynnal ar draws Treorci i Ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid!

Cyfle perffaith i holl bobl ifanc Rhondda Cynon Taf ddod draw i fwynhau eu hunain! Felly peidiwch ag anghofio dod â'ch ffrindiau a'ch teulu, ac cael hwyl!

Bydd cerddoriaeth fyw yn cael ei pherfformio gan unigolion ifanc dawnus, ynghyd â darlleniadau cerddi a sesiwn holi ac ateb.

Hoffi darganfod mwy?

Gen Z Fest Logo Navy Bg

^
cyWelsh