Skip to content

Search for the Rainbow 2022

Ydych chi'n egin artistiaid sy'n haeddu disgleirio? Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n wirioneddol artistig? Nod ein Cystadleuaeth Gelf ‘Search for the Rainbow’ yw codi dyheadau artistiaid ifanc drwy ddarparu llwyfan i gael eu cydnabod yn Arddangosfa Search for the Rainbow.

Mae'r gystadleuaeth wedi'i hanelu at bobl ifanc 14 – 25 oed o bob gallu ac ethnigrwydd sy'n byw yn RhCT. Mae yna 3 cham syml i gymryd rhan, gwyliwch ein fideo gyda'n hartist yn cyflwyno tiwtorial ar-lein. Defnyddiwch eich sgiliau newydd i CREU campwaith. CYFLWYNO ffotograff da o'ch gwaith celf trwy ein ffurflen ar-lein.

DYDDIAD CAU: 11:30pm ar yr 11fed Gorffenaff 2022

Wedi cwblhau eich cais? Ewch i gyflwyno nawr!

Ni allwn aros i weld eich cyflwyniadau

Cyflwyno'ch cais!

^
cyWelsh