Skip to content

Blast Fortitude!

Cynhaliwyd y dathliad Fortitude Trwy Miwsig yn Jacs, Aberdâr ar 23 Tachwedd ac roedd yn llwyddiant mawr. Roedd y cyfranogwyr dalentog i gyd wedi croesawu ac yn perfformio caneuon gwreiddiol ar ôl eu hysgrifennu a’u cyfansoddi ar y cwrs.

 

Gwneud Gwahaniaeth

Ers dechrau'r cwrs yn mis Hydref mae cyfranogwyr wedi datblygu sgiliau fel ysgrifennu caneuon a chynhyrchu cerddoriaeth. Ynghyd â chynnydd mewn hyder a hunan-barch ymhlith cyfranogwyr. Gobeithiwn fod yr holl gyfranogwyr wedi mwynhau’r profiad a’r arddangosiad.

 

 

Diolch

Hoffem ddiolch yn gyntaf i'n partneriaid yn RecRock am gynorthwyo gyda'r prosiect. Ynghyd â'r holl gyfranogwyr a gymerodd ran yn Fortitude. Roeddech chi'n ffantastig!

Rydym yn gobeithio dod nol yn y blwyddyn newydd i gyflwyno cwrs cyffrous arall!

^
cyWelsh