Skip to content

Gweithdai Cystadleuaeth Celf Chwilio am yr Enfys

O Dydd Mawrth 13fed Chwefror i Dydd Mercher 14fed Chwefror, amryw weithiau

Mae’r Gystadleuaeth ‘Chwilio am yr Enfys’ yn ôl ar gyfer 2024!

Os ydych chi'n artist brwd sy'n edrych i ehangu eich potensial creadigol neu'n artist profiadol sy'n anelu at gyrraedd y lefel nesaf. Nod y gystadleuaeth yw gwthio'ch sgiliau i uchelfannau cwbl newydd!
Mae na dau gategori oedran ar gyfer y gystadleuaeth 11-18 a 19-25.

Rydyn ni eisiau i chi greu gwaith celf maint A4, gyda lliwiau'r enfys. I ddangos y pocedi o hapusrwydd a disgleirdeb i chwilio amdanynt!

Os ydych chi newydd ddechrau, mae'n gyfle perffaith i chi gychwyn ar eich taith fel artist. Ond hefyd creu darnau anhygoel o gelf, a datblygu sgiliau i gyd ar yr un pryd

Edrychwch ar ein fideo am esboniad pellach ar y gystadleuaeth eleni

Does dim cost i gymryd rhan yn y gystadleuaeth!

Eisiau Dysgu mwy?

Ewch i Chwilio am yr Enfys

Mwy Gwybodaeth

Hyd

Gweithdai a gynhaliwyd yn:

YMa! o 10yb-2yp, dydd Mawrth 13eg Chwefror

Cwmparc Community Association o 10yb-2yp, dydd Mercher 14eg Chwefror

 

 

Dyddiadau

O Dydd Mawrth 13fed Chwefror i Dydd Mercher 14fed Chwefror, amryw weithiau

Prisiau

Does dim cost i gymryd rhan yn y gystadleuaeth!

Fodd bynnag, cysylltwch â ni os oes unrhyw rwystrau ariannol rhag cymryd rhan. Neu os na allwch fynychu’r sesiynau ond yr hoffech gymryd rhan

Cysylltwch â ni drwy ein e-bost, Facebook, X (Twitter) neu Instagram.

Am Chwilio am yr Enfys
Lansiwyd cystadleuaeth gelf ‘Search for the Rainbow’ ym mis Hydref 2020.
Bwriad y gystadleuaeth gelf yw codi dyheadau a rhoi llwyfan i artistiaid ifanc fynegi eu doniau creadigol.
Nod y gystadleuaeth yw annog pobl ifanc hefyd i ddysgu ffurfiau newydd ar gelfyddyd a datblygu eu sgiliau presennol. Ffurfiau dysgu fel graffiti, celfyddyd gain, darlunio a serameg.
Mewn Categorau
Lleoliad
Yma Design

YMa

Yr YMCA, a adnabyddir yn lleol yn wreiddiol, yw ail-ddychmygiad llwyr o adeilad gwreiddiol YMCA Pontypridd. Wrth gwrs gyda thro modern! Lle yr adeilad gwreiddiol cael ei adeiladu dros gan mlynedd yn ôl, ym 1910 yng nghanol tref Pontypridd.

Wrth agor eu drysau ym mis Medi 2022 bydd yr adeilad newydd YMa nid yn unig adfywio bywyd i’r adeilad, o’r cynllun gwreiddiol, ond hefyd yn adfywio bywyd yn y gymuned gelfyddydol leol o amgylch Pontypridd.

Wrth gwrs enw YMa hefyd yn clymu i fewn i’r gair Cymraeg am ‘yma’, tra hefyd yn cofleidio ei hanes o’i enw gwreiddiol YMCA.

Os hoffech ddysgu mwy am YMa ewch i'w gwefan!

Ewch i YMa

Gweld Mwy

Gweld ein fideo

Cookies are Disabled

To be able to view this content you will need to enable the following cookies:

Marchnata

To adjust your preferences

Cyflwyno'ch dyluniad

 • Accepted file types: pdf, jpg, Max. file size: 50 MB.
 • Er mwyn i ni allu parhau i ariannu prosiectau fel hyn mae angen i ni ddeall eich profiad o'r prosiect hwn ac a yw cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn yn helpu'r ffordd rydych chi'n teimlo amdanoch chi'ch hun a'ch bywyd. Atebwch y cwestiynau canlynol yn seiliedig ar sut roeddech chi'n teimlo cyn cwblhau eich gwaith celf.
 • Rhowch sgôr i'ch teimladau ar y datganiadau canlynol. (1 yn ofnadwy, 10 yn ardderchog)

 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Atebwch y cwestiynau canlynol yn seiliedig ar sut oeddech chi'n teimlo ar ôl i chi gwblhau a chyflwyno eich gwaith celf.

 • Rhowch sgôr i'ch teimladau ar y datganiadau canlynol. (1 yn ofnadwy, 10 yn ardderchog)
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn
 • Dewiswch 1 opsiwn

Staff

Photograph of Jessica Jenkins
Jessica Jenkins
Cydlynydd Prosiect Celfyddydau Ieuenctid
 
Yn ôl i ddigwyddiadau
^
cyWelsh