Skip to content

Cyfwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt

O Ddydd Iau 30fed Mai i Ddydd Sadwrn 1af Mehefin, amryw weithiau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ffotograffiaeth ac yn hoffi ehangu eich gwybodaeth a'ch sgiliau? Yna Cymryd rhan yn y cwrs Cyflwyniad i Ffotograffiaeth-Bywyd Gwyllt.

Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer y cwrs yw dod â yw camera gyda teleffoto lens neu ffôn clyfar!

Mae’r cwrs Cyflwyniad i Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt yn addas ar gyfer pobl ifanc 12-25 oed, sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth. Gan y byddai cyfranogwyr y cwrs nid yn unig yn tynnu lluniau o fywyd gwyllt, byddent yn datblygu eu sgiliau ffotograffiaeth ar yr un pryd.
Bydd cinio hefyd yn cael ei ddarparu trwy gydol y cwrs. Hefyd cludiant i leoliad y prosiect o Gorsaf Drenau Pontypridd.

Bydd y cwrs yn cael ei gynnal am 3 diwrnod o 30fed Mai – 1af Mehefin! Cofrestrwch cyn y diwrnod cyntaf a mynychu erbyn 10yb!

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y cwrs neu ofyn ymholiadau pellach, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni gyda'ch diddordeb i rolio. Neu e-bostiwch ni yn creativeindustries@rctcbc.gov.uk

 

Introduction to Wildlife Photography course has been fully booked! 

 

Gwybodaeth Allweddol

Archebwch eich lle yma!

Gallwch hefyd gofrestru ar y cwrs gan e-bostiwch creativeindustries@rct.gov.uk

Neu cysylltwch â ni.

Hyd

Hyd y cwrs yw 30fed Mai – 1af Mehefin.

Amseroedd yn cychwyn o 10yb - 4yh ystod y tair diwrnod

Dyddiadau

O Ddydd Iau 30fed Mai i Ddydd Sadwrn 1af Mehefin, amryw weithiau

Prisiau

Does dim cost i gofrestru ar y cwrs!

Bydd cinio hefyd yn cael ei ddarparu trwy gydol y cwrs. Hefyd cludiant i leoliad y prosiect o Orsaf Drenau Pontypridd.

Cyrhaeddwch cyn 10am yng Ngorsaf Drenau Pontypridd bob diwrnod, i gymryd rhan yng ngweithgareddau’r cwrs.

Mewn Categorau

Archebwch Heddiw

30 Mai 2024
31 Mai 2024
01 Mehefin 2024

Staff

Photograph of Gemma Dobbs
Gemma Dobbs
Prentis Ymgysylltu Cymunedol (Gwasanaeth Celfyddydau)
 
 
Yn ôl i ddigwyddiadau
^
cyWelsh